News > Test Department #1

Test Department #1Graduationshow MA Fine-Art 2004/2005


04.09.'16.10.2005
Opening hours: Wed-Sat 12.00'17.00 and Sunday 13.00'17.00 hrs.

opening 03.09.2005 at 20.00 hrs
conversation with philosopher Rosi Braidotti at 18.30 hrs. Language: English, reservation advisable.


BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4, 3512 PH Utrecht NL
T: +31 (0)30 2316125 F: +31 (0)30 2300591
E: info@bak-utrecht.nl URL: www.bak-utrecht.nl(For English version see below)

Utrecht.' BAK, basis voor actuele kunst presenteert Test Department #1, een project dat bestaat uit een tentoonstelling en een serie gesprekken georganiseerd door studenten van de MA Fine Art MAHKU'Utrecht Graduate School of Visual Art and Design. De deelnemers zijn: Karien van Assendelft, Nancy Bleck, Ellamarthe Debeij, Chantal Ehrhardt, Juha Laatikainen/WOW, Joris Lindhout, en Theo Marks. De opening is op 3 september 2005 om 20.00 uur, voorafgaand vindt om 18.30 uur het eerste door studenten georganiseerde gesprek plaats met als gast filosoof Rosi Braidotti. De tentoonstelling is te zien tot en met 16 oktober 2005.


Test Department is een langdurig platform opgezet door BAK, basis voor actuele kunst en het resultaat van een samenwerking met de Fine Art afdeling van MAHKU'Utrecht Graduate School of Visual Art and Design. Het is ontwikkeld als een forum om over kunst te denken, en als een collectief leerproces waarbinnen het genereren en uitwisselen van kennis wordt gezien als kritische instrumenten die van cruciaal belang zijn voor de dynamiek van de hedendaagse kunstpraktijk.

Deze eerste editie (#1), die door BAK ontwikkeld werd, is voortgekomen uit een zes maanden durend seminar over artistiek onderzoek en kennisproductie binnen de context van een kunstinstelling.

Het besef dat 'beperking', 'begrenzing' en 'conflict' als concepten cruciaal zijn in het vaststellen van de huidige stand van zaken in de wereld speelt een centrale rol in deze tentoonstelling. De studenten brengen dit onder de aandacht door zichzelf te onderwerpen aan een specifieke beperking: ze werden gevraagd om zich enkel en alleen uit te drukken door middel van een tekening gemaakt met materiaal dat beschikbaar was bij BAK. Verder zullen de studenten zorgen voor de inrichting van een informele 'reference room', een soort archief waarin hun andere werk voor het publiek openbaar wordt gemaakt. Door binnen dit kader te werken doen de studenten een poging om de opzet van een gebruikelijke eindexamententoonstelling te doorbreken.

Aanvullend organiseert elke student een gesprek waarvoor hij/zij gasten (kunstenaars, curatoren, schrijvers en/of filosofen) uitnodigt om belangrijke onderwerpen voor zijn of haar artistieke praktijk te bespreken. De gesprekken vinden plaats op 3 september, 13 september, 20 september, 27 september, 4 oktober, 11 oktober, en 15 oktober.

Voor afbeeldingen, teksten, en meer informatie over de tentoonstelling en gesprekken, klik hier.


Test Department #1 wordt georganiseerd in samenwerking met MAHKU-Utrecht Graduate School of Visual Art and Design.English version:

Utrecht.' BAK, basis voor actuele kunst presents Test Department #1, a project consisting of an exhibition and a series of conversations developed by students of the MA Fine Art MAHKU'Utrecht Graduate School of Visual Art and Design. The participants are Karien van Assendelft, Nancy Bleck, Ellamarthe Debeij, Chantal Ehrhardt, Juha Laatikainen/WOW, Joris Lindhout and Theo Marks. The opening takes place on 3 September 2005 at 20.00 hrs. Prior to the opening is the first of the student-organized conversations with guest philosopher Rosi Braidotti at 18:30 hours. The exhibition is on view until 16 October 2005.


Test Department is a long-term platform hosted by BAK, basis voor actuele kunst and the result of collaboration with the Fine Art department of MAHKU'Utrecht Graduate School of Visual Art and Design. It is developed as a forum for thinking about art and for collective learning, in which the generation and exchange of knowledge are seen as critical vehicles supplying key dynamics for contemporary artistic practice. Test Department #1 evolved through a six-month seminar on artistic research and knowledge production in the context of an art institution developed by BAK.

Central to the exhibition are the notions of "restriction," "limitation," and "conflict" seen as critical concepts defining our contemporary condition in the world. The students bring these to the fore by means of imposing a particular limitation on themselves: they are invited to express their articulations exclusively in the form of a drawing, realized only with the materials available at BAK. Further, the students install an informal "reference room," a kind of archive in which their other works are available to the audience for consultation. By using such a framework, the students attempt to challenge the format of a conventional graduate exhibition.

In addition, each student hosts one conversation to which he/she invites guests'artists, curators, writers, philosophers'to discuss issues of importance for his or her artistic practice. The conversations take place on 3 September, 13 September, 20 September, 27 September, 4 October, 11 October, and 15 October.

For images, texts, and information about the exhibition and conversations,click here.


Test Department #1 has been realized in collaboration with MAHKU-Utrecht Graduate School of Visual Art and Design.


Back